Trh s nehnuteľnosťami stagnuje od začiatku roku 2013

Realitný boom dosiahol svoje maximum hneď na začiatku, teda v roku 2008. Momentálne je úroveň cien bývania o pätinu nižšia. A od začiatku roku 2010 je badateľná relatívna stagnácia cien bývania na Slovensku s tendenciou ich postupného mierneho znižovania

Rastúce ceny bývania v predchádzajúcich 2 štvrťrokoch sa ukázali ako prechodný predpoklad, čo potvrdzujú aj aktuálne údaje o znižujúcich sa priemerných cenách nehnuteľností na bývanie. Znižovanie cien bývania je zvyčajne spájané s rastúcou ponukou domov a bytov. Rozhodujúca časť transakcií na trhu s bývaním pripadá na obchody so staršími bytmi. V 1. štvrťroku 2013 mohol byť trh s bývaním v Bratislave čiastočne ovplyvnený aj masívnou kampaňou s ponukou nových bytov za výhodnejšie ceny do začatia ich výstavby. S tým súvisí výraznejší rast tzv. predajov bytov z papiera ako predajov hotových bytov v novostavbách. Celková hodnota úverov na bývanie má rastúci trend a ku koncu marca 2013 dosiahla takmer 14 mld. EUR, pričom aktuálna priemerná úroková sadzba na úvery na bývanie (4,25 %) je historicky najnižšia.

Začiatok roka 2013 ukončil ročné obdobie pravidelného zvyšovania priemernej ceny domova jej zníženie na hodnotu 1133 EUR/m2 je výsledkom zníženia cien štandardných domov, kým ceny priestranných víl vzrástli. V 1. štvrťroku 2013 dosiahla priemerná cena bytov hodnotu 1298 EUR/m2, pričom najvyššie priemerné ceny domov a bytov sú dlhodobo zaznamenávané v Bratislavskom kraji (aktuálne 1 670 EUR/m2) a najnižšie v Nitrianskom kraji (588 EUR/m2).

Reálny dopyt po vlastnom bývaní v bytoch a domoch odzrkadľuje finančné možnosti záujemcov. Uspokojiť túžbu po vlastnom bývaní je veľká motivácia. V krátkodobom horizonte sa nepredpokladajú zásadné zmeny na slovenskom trhu s bývaním, aj keď do budúcnosti sa ráta so zameraním sa na mladých ľudí, ako aj sprístupnenie úveru na výstavbu bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre právnické osoby.

Kontaktné údaje:
+421 (2) 381 045 19
info@cooperate.sk
Adresa:
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
GPS súradnice:
48.15581,
17.112393