Novelizácia stavebného zákona

Zjednodušená stavebná byrokracia, vyšší level bezpečnosti na stavbách a uľahčenie likvidácie čiernych stavieb.

Tri základné sféry, ktorým novelizácia stavebného zákona intenzívne venuje svoju pozornosť už od januára 2013.

Hlavným cieľom v rámci odstránenia zbytočne zdĺhavej byrokracie je odbremenenie úradníkov, rovnako však zjednodušenie procesovania druhej strane, teda žiadateľom. Konkrétne pôjde o urýchlenie povoľovacích procesov, novú úpravu okruhu stavieb s jednoduchým administratívnym vybavením a možnosť spojenia stavebného a územného konania.

Za ďalší výrazný nedostatok v zákonoch využívaných v praxi možno považovať nároky kladené na odbornosť pracovníkov stavebných úradov. Nešťastie pri obci Kurimany doviedlo súčasné vedenie ministerstva k zvýšenej pozornosti pri technicky náročných stavbách, pri mostných konštrukciách, výstavbe tunelov a výškových budov.

Nutnosťou Slovenskej stavebnej inšpekcie je vykonať komplexné a definitívne riešenie problematiky čiernych stavieb. Ambíciou je zaviesť povinnosť odstrániť všetky tie stavby, ktoré sú v rozpore s územným plánom. Zároveň však budú zadefinované presné podmienky, za akých sa dodatočne čierne stavby budú povoľovať.

Kontaktné údaje:
+421 (2) 381 045 19
info@cooperate.sk
Adresa:
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
GPS súradnice:
48.15581,
17.112393