Land development

Proces prípravy nespracovanej, neobhospodarovanej pôdy pre ďalšie kroky reálnej výstavby. Tento postup môže zahŕňať plánovanie, získavanie štátnych povolení, výstavbu prístupových ciest, vybudovanie inžinierskych sietí, terénne úpravy, odvodnenie a iné.


Referenčný projekt - Logistic Park Lozorno l.

Definitívne ukončenie prípravných prác- sceľovanie, príprava, výkup a vyriešenie vlastníckych vzťahov ku projektu Logistic Park Lozorno I. sa uskutočnilo v roku 2005. Investorom sa stala firma PINNACLE Slovakia, s.r.o., ktorá v roku 2006 postavila halu C (25 000 m2). Kolaudácia haly sa uskutočnila v októbri 2006. V roku 2008 nastala zmena majiteľa, ktorým sa stala spoločnosť Point Park Properties. V auguste 2008 bola skolaudovaná hala B (30 000 m2). Pri realizácií bolo celkovo uzatvorených 214 kúpnych zmlúv s 356 vlastníkmi a bolo vykúpených 22 ha pozemkov.


  • scelenie & development
  • umiestnenie: Lozorno
  • zámer: logistický park
  • rozloha: 22 ha (220 000 m2)
  • 90 000 m2 skladovacích plôch
  • realizácia: 2001 - 2004
  • 356 vlastníkov
  • partner: PINNACLE Slovakia, s.r.o.
Kontaktné údaje:
+421 (2) 381 045 19
info@cooperate.sk
Adresa:
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
GPS súradnice:
48.15581,
17.112393