D.B.T. Záhorská Ves

D.B.T. Záhorská Ves
V roku 2001 spoločnosť cooperate prostredníctvom dcérskej spoločnosti D.B.T. s.r.o. investovala do kúpy výrobného areálu v Záhorskej Vsi. Následne, po odkúpení budov vznikla spoločnosť BEMAKO s.r.o. prevádzkujúca strojársku výrobu. V areáli sa nachádzala priemyselná hala s administratívnou časťou - 2 400 m2 zastavanej plochy a 12 000 m2 voľných plôch (nádvorie). Rekonštrukcia administratívnej časti (vnútorné priestory) bolo realizovaná v roku 2004. Zateplenie vonkajšieho plášťa celej budovy a jej rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2008.

V roku 2005 sa nájomníkom stala firma MAYER verwaltungs - GmbH & Co.KG, ktorá areál v roku 2012 odkúpila. 


  • investícia a správa majetku
  • zámer: priemyselno-výrobná hala
  • rozloha: 2,4 ha
  • nákup areálu: 2001
  • správa majetku a prenájom: 2001 - trvá
  • partner: D.B.T. s.r.o.
Kontaktné údaje:
+421 (2) 381 045 19
info@cooperate.sk
Adresa:
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
GPS súradnice:
48.15581,
17.112393